Hem    
Exempel

 
Din fråga löd: "Vad är i nuläget mest gynnsamt för A-projektet " och faller inom området "projekt"

Din fråga handlar om samspel

MODERN säger:
FÖRETAGET. Den goda inramning eller vagga som allting vilar i. Som en kärleksfull moder söker bästa omständigheter för sitt barn. Som en säker båt eller tryggt fordon bär den allt och alla framåt.

Nutid
ÖNSKAN UPPFYLLS. Hög önskemedvetenhet är att veta vad man önskar sig och vill. Inneboende i varje avsikt och önskan finns mekanismerna för dess förverkliganden. Det innebär att en uttalad önskan förbereder en plan. ”När vi planterar en avsikt i den fruktsamma myllan av ren potentialitet sätter vi den obegränsade organiserade kraften i arbete för oss”.

Resultat Nutid: Mottaglig för investering som ger god avkastning. Här finns den fruktbara mylla i vilken man kan göra sin insats av goda avsikter och vara i trygg förvisning om att de får goda förutsättningar. Samverkan med inspirerande och uppbyggande medarbetare gör att både ideer och människor växer.

Process Nutid: "Vägen är lika viktig som målet". Utvecklingen i sig ger de erfarenheter som leder framåt. För de allra flesta inblandade kommer man att värdera resultatet utifrån hur man upplever ledarskap och gruppsamhörighet och tillfredsställelse i arbete. Tillvägagångssättet som bygger på respekt och hänsyn värderar artighet och rättvisa lika mycket som framsteg och resultat.

Framtid
Målmedveten och beslutsam. Man vet vad man gör och varför. Man genomför insatsen utifrån kunskap om vad som fungerar bäst.
Ett friskt älsklingsprojekt har allt som krävs för att växa och fortplanta sig. Det sprudlar av entusiasm och glädje. Skratt smittar och förenar. God stämning ger god energi. Uppskattning får ut det bästa ur var och en.


Möjligt framtida resultat:
BUDBÄRARE. Genom att vara öppen för information från främmande håll kan man få nya fakta som påverkar val och beslut.

Möjlig framtida process: De som är involverade i laget kontrakteras och vet vilka ramar och regler som gäller. Företag eller projekt som styrs upp med tydliga överenskommelser. Relationerna är näst intill som en familj där alla sitter i samma båt. Uppgifter fördelas klokt och rättvist och alla tar sitt ansvar.