HEM  GÖR TEST  TOLKA FRÅGA  EXEMPEL 
Livskompassen "frågar"
             
      Här kan du få reda på dina främsta karaktärsdrag. Styrkor och svagheter. Dina karaktärsdrag är avgörande för din förmåga att lyckas med dina drömmar och mål. Svaren från test kan också ge underlag till dina frågeställningar i Fråga Livskompassen.

Gratis testet är en liten del av ett Generellt test som ger en allmän bild av hur du oftast fungerar. Dessutom finns sedan test på hur du fungerar i relationer, i samarbete med andra och i ledarskapssituation.
     
             
        Ofta Sällan  
1   Jag är noga med detaljer  
2   Jag är samarbetsvillig och ger stöd  
3   Jag har inlevelseförmåga,  
4   Jag är envis, uthållig  
5   Jag känner tillförsikt och litar på andra  
6   Jag arbetar stegvis och metodiskt  
7   Jag är egensinnig och bestämd  
8   Jag är idérik och säljande