HEM    
Så tolkar du svaret
 
Det finns fyra huvudriktningar: MENTAL INSTÄLLNING, KUNSKAP, DRIVKRAFT och SAMSPEL. Du ställer en fråga och svaret kommer att gälla någon av dessa fyra. Om ”Din fråga handlar om” Kunskap så gäller frågan kompetens och vad man kan och vet. Om ”Din fråga handlar om” Mental Inställning så ska man läsa svaret utifrån din attityd och hur du tänker, dina visioner och hur du bygger upp ditt självförtroende. Om ”Din fråga handlar om” Drivkraft så är det din vilja och entusiasm och förmåga som betonas. Om ”Din fråga handlar om” Samspel så rör texten hur du kommunicerar, skapar relationer och förhåller dig till omgivningen.
Ibland kan det dyka upp ett svar i någon av de andra fälten än vad som anges i ”Frågan gäller”. Det innebär endast ett perspektiv på vad frågan gäller som du också kan ta hänsyn till och räkna in i din bedömning.

Obs! När du läser svarstexterna kom ihåg att återvända till din frågeställning. I exemplet nedan:

Vad är i nuläget mest gynnsamt för projektet? (se exempel)

Exempel:
I exemplet (Vad är gynnsamt, pdf/popup) står det att frågan gäller Samspel. Det innebär att alla olika delsvar har med samspel att göra.
Den första texten börjar med att en arketyp (urbild) ger förutsättningarna.
Arketypen som först dyker upp är i detta fall Modern (urbild för: jorden, företag, familj, båt mm). Hon säger vad samspelet handlar om och gäller.


Nutid

Text under nutid beskriver nuläget. - Hur samspelet ser ut just nu.
I exemplet har även en text hamnat i rutan Mental Inställning. Den betonar att mental inställning har haft betydelse och har fortsatt betydelse för samspelet.
Om texten istället legat i framtid så skulle den påpeka att en sådan mental inställning kan tillämpas för att påverka kommande möjligheter.

Resultat Nutid - Vad samspelet har lett fram till.
Process Nutid är vad som pågår - Hur samspelet utvecklats.

Framtid
Text under Framtid beskriver hur framtidens samspel kan bli.

Resultat Framtid - Vad samspelet ger för möjligheter. Möjligheter som man bör ta tillvara på. Process Framtid - Hur samspelet kan komma att utvecklas. Här kan svaret ses som en rekommendation både till genomförande och förändring.